Hofs Lifs står för kulturella, sociala och konstnärliga möjligheter. Möjligheter till att skapa och förverkliga. Kultur, hantverk och konst utgör vår tids stora kraft- och kunskapskälla.
 
Kulturen bär på en förändringsmöjliggörande kraft.  När kulturen tillämpas på nya sätt och inom helt oprövade områden, bidrar det till att hela samhället utvecklas.
 
Det genomgående temat för Hofs Lifs är kulturens koppling till hållbar samhällsutveckling. Med hjälp av kultur och social konst möjliggörs önskad förändring - såväl samhällelig förändring som individuell förändring. Kulturen och de immateriella värdena är något som kan motivera och inspirera till hållbar utveckling.
 
Hofs Lifs vill vara en modern kulturmötesplats i arbete, vardag och liv. Samtidigt en lokal plattform för exponering av kulturens samhällsutvecklande funktion och en gynnsam miljö för kultursociala uppfinningar.
 
Målet är att utveckla nya tillämpningsområden för kulturen inom ekonomi, stadsplanering, kompetensutveckling, personalvård, profylax, recept, rehabilitering, skola, vård, omsorg och också inom kulturlivet självt.

copyright 2017 Hofs Lifs