Det ska vara nära till kulturen. Till att själv göra och medverka till kultur.

Hofs Lifs är en konkret idé om ett litet nutida kulturhus i Växjö. Ansatsen är präglad av en fördjupad humanistisk grundsyn.

Hofs Lifs vill inspirera till ökad kulturell närvaro i det vardagliga livet. Vi vill erbjuda en ny form av plats för initiativ och verkliga möten. Vår ambition är att forma en angelägen mötesplats som kan användas av många - på många olika sätt.

Fullt utbyggt kommer Hofs Lifs att innehålla följande delar:
• Kunskapscenter, utställningshall och tankesmedja
• Kompetensutveckling, personalvård och kreativa arbetslivstjänster
• Öppna ateljéer, konstlabb och kulturutbud
• Praktikplatser, rehabilitering och sociala tjänster
• Ungdomskompass, samtidsdialog och projektverksamhet
• Kafé, scen, surdegsbageri och trädgård

Inom Hofs Lifs utvecklas nya tillämpningsområden för kulturen. Genom kulturhuset skapas en plattform för utövande och exponering av kulturens samhällsutvecklande funktion.
Ladda ned folder presentation
Hofs Lifs

copyright 2017 Hofs Lifs