Vi gillar sponsring. De bidrag, produkter och tjänster vi får gör att vi i Växjö kan bygga upp en helt ny form av mötesplats. Kulturhuset Hofs Lifs skulle annars förbli en idé. Tack vare sponsring får vi fler och bättre lokala möjligheter till kultur och hållbar utveckling. Det mest kreativa sättet att använda pengar är att skänka dem vidare till någon annan som behöver dem.

Vi vill varmt tacka våra sponsorer och samarbetsparter som gör att vi kan förverkliga kulturhusidén och ytterligare höja kvaliteten på Hofs Lifs.

• Ekströms Färghus - Colorama    • JKS Golv
• Räppe Såg & Byggvaror             • Fotograf Sofia Ernerot
• Markservice i Växjö AB               • Griffel
• Eklundens Grafiska AB               • Arbetsförmedlingen        
• Växjö samordningsförbund         • Växjö kommun        
• VöFAB

Vill du veta mer om kultursponsring, kontakta Daniel Ekman 070-633 93 23

copyright 2017 Hofs Lifs