Hofs Lifs, som vi stavar med "f", har vi fått överta av den legendariska livsmedelsaffären Hovs Livs i Växjö. Denna rörelse grundades av Yngve Svensson 1948 och avslutades 2001.
 
Vår tidigare kulturverksamhet Solberget drev vi just i de lokaler som Hovs Livs en gång startade. Vid vår förfrågan att få använda namnet svarade Yngve Svensson generöst ja. Han tyckte det kunde vara kul att namnet fick leva vidare, som han sa. Hovs Livs affärsidé var ”service, kvalitet, omtanke”, och man lyckades verkligen leva upp till sina ideal. Hovs Livs historia ger oss identitet och inspiration.
 
Vad är då Hov (uttalas: hååv), vad kommer det ifrån? Jo, Hov – ursprungligen Hof eller Hoff - är benämningen på en central stadsdel i Växjö, som tidigare utgjorde en egen by. Byn har en märklig och intressant historia. Kyrkan blev ägare till Hov redan under 1000-talet. Vid medeltidens slut ägdes samtliga gårdar i byn av biskopen. Ordet Hov står för Gudahov i betydelsen "Gudarnas boning".
 
I Hov finns också stadens högsta punkt Solberget. Solberget kom att få en central roll i bronsålderns solkult. Rent geologiskt utgör Solberget en utslocknad vulkan.
Hofs Lifs är lokaliserat i direkt angränsning till Hov och Solberget.
 
Livs då? Livs, eller lifs är en förkortning av livsmedel och det spelar ju an på livet självt. Det rör sig om vad vi behöver för att överhuvudtaget kunna leva.
I stället för prinskorvar, ostar och specerier fyller vi vårt Hofs Lifs med andra livsförnödenheter - med kultur i olika former. Kultur är något vi behöver för att överleva. Det är livsnödvändigt. Vi lever inte av bröd allena. Människan är en kulturvarelse, därmed har hon också immateriella behov.
 
Alltså: Lifvet i Hof. För människa och värld. Här och nu. Hofs Lifs!

copyright 2017 Hofs Lifs