Hofs Lifs kreativa kärnaktiviteter är uppbyggda kring fyra olika ateljéer: Matateljé, Trädgårdsateljé, Hantverksateljé och Konstateljé.
 
Ordet ateljé är franska och betyder verkstad för konstnärer. Tanken med de fyra ateljéerna är att ge utrymme för ett konkret skapande inom fyra basala kulturyttringar. Ateljéerna ska ges en allmän inriktning och de ska kunna användas på flera olika sätt av flera olika målgrupper. Vi vill utforma platser där det handgripligt går att pröva idéer och testa tankar genom att våga, möta, leka, experimentera, skapa, forma och utveckla.
 
Vi betraktar konst, kultur och hantverk som vår tids stora kraft- och kunskapskälla. Kulturen med sina immateriella värden kommer att spela en allt större roll framöver. Hofs Lifs vill ligga i framkant och möta det växande behovet. Människa och samhälle måste finna balanserande alternativ i den starkt individcentrerade och materialistiska utvecklingen.
 
En av kulturlivets viktigaste uppgifter just nu är att rent konkret visa på kulturens betydelse för samhällsutvecklingen i stort. Kulturen bär på möjligheter och behöver tillämpas på nya sätt inom hela samhället. Å ena sidan ska kulturlivet kliva fram och ta sitt ansvar - å andra sidan behöver näringslivet och i viss mån även stat och kommun tillföra resurser som gör det möjligt för kulturlivet att genomföra sitt uppdrag. Kulturlivets uppgift är att tillfredsställa samhällets immateriella behov. Det är på detta område som bristtillståndet är som störst, inom hela västvärlden.

copyright 2017 Hofs Lifs