Under fyra säsonger genomförde Hofs Lifs 2 hektar ekologisk solrosodling centralt i Växjö. Nedan en presentation av projektet skriven i presens, trots att den inte längre existerar i det fysiska.
Även denna säsong genomför Hofs Lifs en ekologisk solrosodling. Odlingen är lokaliserad till den stora åkern Sysslomannagärdet mellan Katedral, Teknikum, Fagrabäcksvägen och Räddningstjänsten.
 
Hela fältet kan betraktas som ett levande konstverk och mötesplats.
Detta är ett hållbart bidrag till Europas grönaste stad och ett bra exempel på hur Hofs Lifs vill arbeta. 
 
Med solrosorna mitt i staden vill vi skapa något vackert som gläder många i vår stad. Vi vill tillföra en inspirerande och annorlunda mötesplats. Det rör sig om 450.000 solrosor. Antalet rader multiplicerat med åkerns längd visar oss att det rör sig om 34.000 meter rader. Fältet består alltså av ett 3,4 mil solrosband i staden.
 
Tanken med solrosfältet är att frammana upplevelsen av ett stort levande konstverk, som har en födelse och en död. Vi ser till exempel förankringsarbetet som en del av konstverket. Det gällde att måla fram en bild, skapa trovärdighet och knyta kontakter. I den här fasen fanns det både motstånd och stöd.
 
Konstverket startade när vi först fick idén och det kommer att avslutas med att de sista solrosorna vissnar och dör där ute på fältet. Kvar finns då skörden, erfarenheterna och idéerna - frökrafter som bär in i framtiden.
 
Odlingen är ett riskfullt konstverk som är beroende av jordmån, sol, värme, regn, blygsamma vindar, ogräsarbete och hänsynsfulla människor. Detta är också en del av konstverket och den konstnärliga processen. Platsen förändras från dag till dag, förvandlingen kan också betraktas från olika vyer i staden.
 
För en närmare upplevelse finns det halmbeströdda stigar som leder in och igenom fältet. Inne bland de två meter höga blommorna finns det flera öppna platser att mötas på. Allra längst upp vid det största ängsbevuxna torget finns en utsiktsplatå. Där uppe kan fältet som helhet beskådas med staden och domyrkan i bakgrunden.

Affisch 2015
 
Marken där vi odlar solrosorna är en speciell plats. Det är en cirka 2 ha stor åker. Historiskt sett är det del av gammal kyrkojord anslagen till Domkyrkans syssloman (ekonomiansvarige) och har därför allmänt kallats Sysslomannagärdet. Under medeltiden kallades angränsande åkermark Helga lekamens gärde, Själakorsgärde, S:t Johannes gärde, S:t Olofs gärde, S:t Katarina gärde, S:t Anne gärde. Även denna mark tilldelades som lön Domkyrkans kaplaner.
 
Platsen bär på en lång obruten tradition av åkerbruk. Sydvästsluttningen erbjuder särskilt goda odlingsbetingelser. Marken är idag planlagd som park eller plantering och ingår i riksintresset som markör av övergång mellan stad och landsbygd.
 
Projektet förankrades hösten 2011 och är ett samarbetsprojekt mellan kulturliv, näringsliv och kommun. Den första odlingen gjordes 2012.

På stödsidan finns information och där kan du följa hur det går med insamlingen. Det behövs 12 företag som skänker 5000 kronor var. Man kan även bidra som privatperson. Solrosfältet medfinansieras även av Regionförbundet södra Småland.

Länk till stödsidan
Stödsidan
Hofs Lifs står för idé, projektledning, skötsel och daglig tillsyn. Växjö kommun ställer marken till förfogande genom Lars Andersson, kommunekolog och Eva Eklind-Blomkvist, stadsträdgårdsmästare. Lantbrukaren Andreas Magnusson från Rinkaby plöjer, gödslar och harvar åkern. Nelson Garden AB, Tingsryd står för utsädet. Lantbrukaren Björn Hildingsson från Grimslöv sår solrosfröna i dubbelrader med en halvmeters mellanrum.

.

Se bildspelet om solrosfältet 2012.
PDF (8 MB)

Tre affischer till solrosodlingen 2012.
Tre affischer till solrosodlingen 2013.
Affisch Social konst.
Skördefest 29 september 2013, kl 12-16

 

copyright 2017 Hofs Lifs