Hofs Lifs bedriver erbjuder verksamhet för arbetssökande och sjukskrivna. Med denna del av Hofs Lifs vänder vi oss till personer i alla åldrar som behöver stöd för att komma vidare och nå arbete/sysselsättning/studier/praktik/förbättrad hälsa. Vi har avtal med Arbetsförmedlingen och ett upparbetat samarbete med Växjö samordningsförbund. Vi erbjuder också våra tjänster till arbetsgivare med behov av rehabiliteringsåtgärder.
 
Hofs Lifs upplägg har utprovats under en tvåårig försöksverksamhet med tillhörande vetenskaplig utvärdering. Försöksverksamheten gav mycket goda resultat såväl kvantitativt som kvalitativt. 92 % av deltagarna har direkt kommit vidare i sin utveckling efter avslutad period.
Hofs Lifs har omkring 50 deltagarplatser att erbjuda i form av praktikplats, arbetsträning, rehabilitering och kultur på recept. Vi arbetar efter ett salutogent förhållningssätt, där utgångspunkten ligger i det friska och hur individens hälsa och förmågor kan förbättras och vidmakthållas.
 
De rehabiliterande aktiviteterna består av hantverk, trädgård, natur, mat, ord, bild, textil, berättelse, rörelse och egna projekt.
 
Praktikplatser och arbetsträning finns inom kök, bageri, kafé, trädgård, odling, ombyggnad, produktutveckling och projekt.
 
Verksamheten äger rum i en rofylld, uppriktig och idérik miljö. Över dagen finns en rytm med plats för aktivitet, vila och reflektion. Var och ens individuella utvecklingsväg står i fokus för upplägg och schema.
 
Kulturell aktivitet inklusive strukturen över dagen, det sociala livet och arbetslivsinriktad handledning är det som sammantaget bidrar till en konstruktiv process, som för de allra flesta leder till en nyorientering med bestående resultat.
 
Målet är att varje deltagare varaktigt kommer vidare i sin utveckling. Genom att pröva på hantverk, konst och kultur öppnas nya möjligheter upp. Vi får förändrade perspektiv på oss själva och omvärlden. Andra domäner tas i anspråk. Alldeles påtagligt utvecklar vi nya sidor genom kulturen.
 
Effekten av ett deltagande kan röra sig om återgång till ordinarie arbete, studier, nytt arbete, arbetsträning, praktik, starta eget, meningsfullare vardag, förbättrad hälsa, kartlagd arbetsförmåga.
Hofs Lifs arbetslivstjänster och kultur som rehabilitering.
Ladda ner vår folder.
Utvärdering av rehabiliteringsverksamheten Solberget 2005 till 2007
FoU-centrum, Landstinget Kronoberg
 

copyright 2017 Hofs Lifs