Hofs Lifs medverkar i arbetet med att utveckla den så kallade Kulturkullen.
 
Som ett förslag har Hofs Lifs tagit fram en vision för hur Kulturkullen kan utvecklas till en unik kulturell mötesplats med ett nyskapande kulturhus och en omslutande trädgårdspark.
 Publikation - Vision Kulturkullen (ca 10 MB)
Bildspel om Kulturkullen oktober 2013 - ögonblicksbilder

Kulturkullen oktober 2013 - ögonblicksbilder (ca 10 MB)

Aktuellt förslag för Kulturvision Kristineberg-Ringsberg, Växjö

Ta del av idékatalogen nedan.
Publikation Kulturvision Kristineberg-Ringsberg (6MB)
 

copyright 2017 Hofs Lifs