Hofs Lifs vill erbjuda en modern mötesplats som riktar sig till den breda allmänheten. Grundtanken är att forma ett öppet kultursammanhang och att ge förutsättningar i form av material, utrustning, lokaler, handledning etcetera.
 

copyright 2017 Hofs Lifs