I skärningspunkten konst, vetenskap och livsåskådning planerar Hofs Lifs för ett helt nytt utställningssammanhang och kunskapscenter.
 
Avsikten är att totalinspirera och öka medvetenheten om kulturens betydelse för hållbar utveckling. Samarbetet mellan kulturlivet och näringslivet är ett särskilt prioriterat område att belysa.
 
Hofs Lifs kunskapscenter och utställningshall får till uppgift att inspirera och belysa kulturens koppling till hållbar samhällsutveckling samt främja samarbetet mellan näringslivet och kulturen.
 
Denna del har potential att generera en omfattande verksamhet, vilket avsevärt skulle stimulera och förbättra förutsättningarna för en utveckling som redan är i tilltagande. Kulturell infrastruktur, attraktiv livsmiljö och ökad kreativitet för hållbar utveckling utgör framgångsfaktorer i den närmaste framtiden.
 
Tillgång till en mönsterbildande anläggning för detta ändamål saknas i nuläget. Kulturhuset fyller därför en viktig funktion som arena och mötesplats inom ett växande fält. Hofs Lifs blir en utmärkt lokal för samarbeten, evenemang och internationellt utbyte i sammanhang där hållbar samhällsutveckling finns med som betydelsefull faktor.
 
Samtliga evenemang inom kunskapscentret kan kombineras med kulturinslag. Kompetenta producenter, kulturpedagoger och tekniker skräddarsyr upplägg enligt kundens önskemål. Möten kan kombineras med en konstvisning, underhållning, scenkonst eller någon skapande aktivitet i ateljé eller verkstad? I samarbete med kafé och bageri blir arrangemanget precis det kunden önskar.
Konferens, utställning, utbildning, kompetens, seminarie- och evenemangsverksamhet för företag, universitet, skolklasser, besöksnäring, föreningar, allmänhet.

copyright 2017 Hofs Lifs