Det behövs fler tidsenliga mötesplatser. Kulturen skapar förbättrad livskvalitet och social dynamik, vilket i sin tur genererar förutsättningar för framsteg och ekonomisk tillväxt. Avsikten med Hofs Lifs är att bidra till regionens utveckling. Ett samarbete med näringslivet kring Hofs Lifs är av avgörande betydelse. Det innebär att ta ett gemensamt samhällsansvar.
 
Ett förverkligande av Hofs Lifs leder till regional utveckling, i form av:
•  attraktivare livsmiljö
•  stimulerad kreativitet och förstärkt social resiliens
•  breddad och fördjupad kulturell infrastruktur
•  stärkt lokalregional identitet
•  uppmärksamhet
•  fler arbetstillfällen av nyskapande karaktär
•  förbättrad psykosocial hälsa och fler i arbete

copyright 2017 Hofs Lifs