Hofs Lifs är lokaliserat till Kristinebergsområdet i Växjö. De kulturella aktiviteterna sker i en äldre garagelänga, vilken tidigare fungerade som Kristinebergsbryggeriets verkstad. Hofs Lifs administration finns i bryggeriets gamla vaktstuga.

copyright 2017 Hofs Lifs