Ordförande Matti Flinkman
Sekreterare Ulrika Persson
Kassör Göran Lundell

copyright 2017 Hofs Lifs