Med start i vår görs en särskild satsning på produktutveckling och tillverkning. Ambitionen är att ta fram ett antal angelägna försäljningsartiklar som kan ingå i Hofs Lifs så kallade överlevnadsutrustning (ett sortiment av utvalda egentillverkade produkter som det finns ett verkligt behov av, och som samtidigt är vackra, bra och prisvärda). En mikrobutik för försäljning öppnar i slutet av april i samband med Hofs Lifs öppna konstutställning.
Hofs Lifs - produktfolder

copyright 2017 Hofs Lifs