Hofs Lifs erbjuder rådgivning, utbildning och metoder för att arbeta med kultur som verktyg för utveckling inom arbetslivet.
 
Hofs Lifs erbjuder arbetsgivare personalvård/friskvård, rehabilitering, kompetensutveckling eller utbildning, enligt arbetsplatsens individuella önskemål. Insatsen skräddarsys efter kundens behov för arbetslag/enhet. Tillgång även till individuella heltidsplatser inom kultur som friskvård/rehabilitering.
 
Samarbetet medför dessutom för kunden:
 - identifikation som en kultur- och hälsomedveten arbetsplats
 - en ny plattform för samarbete inom kulturområdet tillsammans med andra arbetsplatser
 - ny kunskap genom seminarier och kontakter med framstående konstnärer och forskare
 - tillgång till en kreativ mötesplats för interna och externa möten
 - stora exponeringsvärden inom ett verkligt utvecklingsarbete.

En framgångsrik hantering av medarbetarnas hälsa och utveckling blir allt viktigare för arbetsgivare idag. Stress, smärta och depression är trots detta vanliga problem som ibland måste åtgärdas med professionell hjälp. Hofs Lifs erbjuder ett arbetssätt med handgripligt kulturell verksamhet och skapande som visat sig ge goda resultat. Med kulturen som medel skapas ett kreativt arbetsliv där mänskligt växande står i fokus för tillväxt.
 
De flesta människor har en längtan efter mer kultur. ”Den svenska ohälsan” hänger delvis samman med bristen på kultur och immateriella värden. Kulturen bär på en potential som kan utveckla hela samhället. På ett professionellt sätt kan kultur tillämpas på arbetsplatser och bland personalen.
 
Arbetsplatsen är en viktig arena. Vanligtvis visar sig människans existentiella dilemma just på arbetsplatsen. Men inte alltid finns redskapen som svarar upp mot detta faktum. Detta kan exempelvis leda till att medarbetare inte vågar söka sig vidare, trots att det egentligen är dags för en ny riktning i livet. Arbetsgivaren kan ibland känna sig bakbunden. Till slut räcker inte orden till. Vad det hela handlar om kommer aldrig riktigt upp på bordet. Personal och arbetsgivare kör fast.
 
Genom att etablera en relation till skapande och konstnärliga uttryck öppnas nya möjligheter upp. Mycket enkelt kan vi få förändrade perspektiv på oss själva och omvärlden. Genom skapandet tas andra domäner i anspråk. Alldeles påtagligt utvecklar vi nya sidor genom kulturen. Efter en tid kan vi samtala på ett mera kreativt sätt. Dialogen med andra blir bättre och vi väljer mera angelägna samtalsämnen. Personal och arbetsgivare kan gå vidare på ett mera konstruktivt sätt och med förnyad motivation.

copyright 2017 Hofs Lifs