Kultur som bistånd - vid immateriell nöd och andligt bristtillstånd.  
              

Nyskapande former av biståndsprojekt har sin naturliga plattform inom Hofs Lifs.
Vad innebär det egentligen att satsa på sig själv?!
Att verkligen hjälpa en annan människa är det mest kreativa du kan ta dig för.

copyright 2017 Hofs Lifs