Etiketter Kristinebergs bryggeri Växjö, 1888-1970

 
Så här kan du få tag i boken om etiketter på Kristinebergs bryggeri:

Få boken hemskickad genom att betala in 100 kronor på plusgiro 132 373-2
Ange "beställning Kristineberg bok" samt namn och adress.

Boken kan även köpas på plats hos oss för 75 kronor.
Kontakt oss på hofslifs@hofslifs.se, eller per telefon 0470-256 00, 070-633 38 18.

Ta redan nu del av ett urval av etiketterna på följande länk.


Visst är det något speciellt med etiketter

I denna lilla bok presenteras 84 olika bryggerietiketter. De allra flesta har en koppling till Kristinebergs bryggeri i Växjö. Det rör sig om små konstverk. Konst med en direkt praktisk tillämpning. Här blandas skönhet, färgglädje, finess, humor och kreativitet med sakliga upplysningar.

Etiketter engagerar. Etiketter är som bekräftande sigill, som heraldiska vapen, som anrika klubbmärken. Märken och symboler är identitetsskapande. De fångar vår nyfikenhet. De signalerar egenskaper och vittnar om kvaliteter att lockas av. De framhåller värden att förknippas med.

Etiketterna från Kristinebergs bryggeri öppnar porten till en hel värld och fram träder ett tänkvärt sammanhang av människor och skeenden. Vi får syn på hur det var då. Kristinebergs bryggeri utgjorde en helhet och där pågick ett samarbete mellan många olika funktioner. Det hantverksmässiga kunnandet var högt utvecklat, från grunden hela vägen fram till slutprodukten. Även utleveransen av de förstklassiga varorna stod bryggeriet för.

I samma stund som vi lär känna människorna på Kristinebergs bryggeri stiger vi själva fram med skarpare konturer. Inblicken i deras tillvaro belyser vad som äger rum nu i vårt tillsynes självklara tids- och livssammanhang. Att få grepp om oss själva och samtiden är svårare än vad vi vanligtvis tror.

Än idag finns de allra flesta av byggnaderna kvar från Kristinebergs bryggeri. Till och med själva tomtområdet är intakt. Här finns bevarat huvudbyggnad, vaktmästarbostad, disponentvilla, trädgård, tennisplan, lagerkällare, stallbyggnad, verkstad och garage. En unik miljö i Växjö.

Gör oss levande igen.
 

Hofs Lifs, om kulturlivets uppgifter i vår tid

 
Få boken om Hofs Lifs hemskickad

Betala in 250 kronor på plusgiro 132 373-2
Ange "beställning Hofs Lifs bok" samt namn och adress.


Det här är berättelsen om något som borde funnits för länge sedan. Om Hofs Lifs i Växjö.

Boken är ett tids- och platsdokument av ett fenomen som har påverkat den sociala, ekonomiska och ekologiska utvecklingen i en stad. Hofs Lifs är ett kulturhus och ett kulturinitiativ som i boken speglas av människorna, platsen, visionen och filosofin. Av representanter från näringsliv, offentlig sektor och kulturinstitutioner som strålar samman på en multidisciplinär mötesplats. Av deltagare som rehabiliteras tillbaka till arbetslivet genom kulturens läkande kraft. Av dem som arbetar på Hofs Lifs.

Fram träder en bild av kulturen som fungerande medel mot utanförskap och segregation. Av kultur som sammanbindande kitt i samhället. Av kulturen som förutsättning för verklig utveckling. Av behovet av att uppgradera kulturlivets inflytande.

Boken är en dokumentation av tillämpad kultur som den bärande faktorn för en hållbar utveckling på lokal och global nivå.
Det är berättelsen om hur tankar och visioner om kultur får en fysisk kropp med framtida bäring.

copyright 2017 Hofs Lifs