VERKSAMHET 2017

Hofs Lifs bedriver verksamhet vid Kristineberg-Ringsberg. Vad som står i fokus är utvecklingen av hela områdets trädgårds- och utemiljö. Markskötseluppdraget är avtalat med VöFAB. Syftet är att öppna upp platsen för nya besökare. Insatsen stödjer också de befintliga kulturverksamheterna.

För att fler ska kunna delta i platsutvecklingen erbjuds praktikplatser. Detta görs genom ett samarbete med Arbetsförmedlingen.

 

Hofs Lifs övergripande arbete består av förberedelser inför föreningens nästa steg: Landeriet. Det innebär att skapa en helt ny form av kulturell mötesplats vid Ringsberg/Kristineberg i Växjö. Verksamheten är en samlad kombination av öppen ateljé, verkstad, trädgård, kök, bistro, kafé, scen, butik, rum för möten, utställningsyta, tankesmedja och kunskapscenter.

Avsikten är att utveckla ett unikt sammanhang, ett förändringsmöjliggörande kulturaggregat för alla, för såväl individ som lokalsamhälle. Ungdomar betraktas som en nyckelgrupp.

En central uppgift för Landeriet är att lyfta fram kulturlivets nya uppgifter. Verksamhetens genomgående tema är kulturens koppling till hållbar samhällsutveckling.

Kulturlivets ökade samröre med näringslivet är en avgörande faktor för att projektet ska kunna bli verklighet.
 
 

copyright 2017 Hofs Lifs