Hofs Lifs arbetar för att möjliggöra ungdomars kulturinitiativ. Hofs Lifs kommande ungdomsutbud kretsar kring kultur som hållbar samhällsutveckling och vi vill konkret knyta an till visionen om Växjö som ”Europas grönaste stad”. 

copyright 2017 Hofs Lifs