Hofs Lifs bedriver trädgårdsverksamhet vid Kristineberg-Ringsberg. Vad som står i fokus är utvecklingen av hela områdets grönmiljö. Markskötseluppdraget är avtalat med VöFAB. Syftet är att öppna upp platsen för nya besökare. Insatsen stödjer också de befintliga kulturverksamheterna.

copyright 2017 Hofs Lifs